DA

Algemene voorwaarden

Hier kan nog een subtitel toegevoegd worden

1.0 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van alle opdrachten uitgevoerd door DA Fotografie. Bij het aanvragen van een reportage en/of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
1.2 Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf. Wanneer de fotograaf uw bezwaar acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.
1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door DA Fotografie worden aangepast.

2.0 Boekingen

2.1 Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gepland is voor de fotoreportage dan staat de reportage geboekt.
2.2 Nadat een fotoreportage geboekt is, is annulering niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever ervoor kiest de opdracht te annuleren dan wordt 50% van het tarief in rekening gebracht door DA Fotografie.
2.3 Alle genoemde tarieven zijn exclustief reiskosten en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.4 Bij bepaalde weersomstandigheden kan een fotoreportage die buiten plaatsvind helaas niet doorgaan, mocht er een binnenlocatie aanwezig zijn dan kan de fotoreportage doorgaan. In geval van regen, hagel, sneeuw, onweer of storm kan de fotoreportage buiten niet doorgaan, om de kwaliteit van de fotografie te garanderen en de apparatuur te beschermen. Mocht een binnenlocatie niet van toepassing zijn, dan kunnen fotograaf en opdrachtgever in overleg de fotoreportage naar een andere datum verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. De beslissing van de fotograaf is hierin doorslaggevend.
2.5 Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden, waaronder (maar niet uitsluitend) de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de locatie, de hulp tijdens de reportage, en in het geval van dieren die werkwilligheid van het betreffende dier. 
2.6 Mocht u overhoopt niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoreportage, dan kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Door een fotoreportage te boeken bij DA Fotografie gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoort met de stijl en kwaliteiten van deze fotograaf. 

3.0 Betaling en Levertijd
3.1 De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met €5,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. 
3.2 Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.
3.3 De levertijd van de foto’s kan per fotoreportage verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
3.4 Fotoproducten zijn fragiel. De bestelling vanaf het moment van verzending is voor uw risico.
3.5 Uw fotoreportage en uw foto’s zijn persoonlijk voor u gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

4.0 Klachten, Aansprankelijkheid & Verantwoordelijkheid
4.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. 
4.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. 
4.3 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
4.4 Het is in geen geval mogelijk om de fotograaf (schade)claims op te leggen.
4.5 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

5.0 Cadeaubonnen
5.1 U kunt bij DA Fotografie een cadeaubon kopen. Het bedrag is door u te bepalen.
5.2 U kunt zelf bepalen of u een fotoreportage cadeau geeft of een kortingsbedrag wenst.
5.3 De cadeaubon kan niet ingewisseld worden voor geld en kan niet retour genomen worden.
5.4 Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
5.5 Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door DA Fotografie

6.0 Auteursrecht & Publicatie
6.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van DA Fotografie. Op alle door DA Fotografie gemaakte foto’s en geschreven teksten rust auteursrecht. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie neem dan altijd vooraf contact met ons op.
6.2 Het is niet toegestaan gemaakte foto’s te vermeerderen of te publicteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DA Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schrifelijke toestemming vragen bij de fotograaf. 
6.3 Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privegebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met de fotograaf. Bij boekingen van een persoonlijke/particuliere fotoreportage is het toegestaan digitale foto’s in webformaat te plaatsen op uw persoonlijke social media profielen of forums, onder voorwaarde van naamsvermelding.
6.4 Elk ander gebruik dan op persoonlijke social media profielen of forums is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor commercieel, redactioneel of promotioneel gebruik rekent de fotograaf andere tarieven dan voor particulier gebruik.
6.5 Bij uw boeking koopt u niet het auteursrecht van de fotograaf af. U koopt uw afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen.
6.6 Het is wettelijk gezien niet toegestaan de foto’s te publiceren, aan te passen, verveelvoudigen, kopieren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven, tenzij vooraf anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het (laten) nabewerken, schilderen of aanpassen van de foto op enige wijze.
6.7 Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op het gebruik van de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf de foto’s moeten betalen bij de fotograaf om deze te kunnen gebruiken. Het afstaan van foto’s aan derden of andere partijen op welke wijze dan ook, is dan ook niet toegestaan.
6.8 Als houder van het auteursrecht heeft DA Fotografie het recht de foto’s genomen tijdens een fotoreportage ten alle tijde naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de opdrachtgever.
6.9 Ieder gebruik van de door de fotograaf gemaakte beelden anders dan beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotograaf een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of publicatie, met een minimum van €100,-
6.10 Bij elke vorm van publicatie dient het duidelijk te zijn dat DA Fotografie de maker van het beeld is. Het zij door middel van het goed leesbare watermerk in de foto, het zij door vermelding: Foto: www.dafotografie.nl of Foto: DA Fotografie